Trang Chủ
Thỏa Thuận Bảo Mật

Boba cam kết duy trì quyền riêng tư của người dùng. Ứng dụng này chứa thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ người dùng và Boba và không chia sẻ thông tin người dùng mới hoặc cũ trừ khi Boba sử dụng thông tin người dùng cho các mục đích kinh doanh liên quan để phân tích sản phẩm. Sản phẩm. Chúng tôi xử lý các thủ tục cho vay theo lệnh hoặc đơn của tòa án và tính khả thi của việc xử lý báo cáo.

1. Thông tin được thu thập bởi Boba 
Thông tin cá nhân: Bao gồm: tên, số điện thoại di động, bằng lái xeg tin liên lạc khẩn cấp, hình ảnh, địa chỉ gửi thư, địa điểm, địa chỉ công ty.
Thông tin liên quan đến thiết bị hoặc thẻ SIM đang sử dụng.

Thông tin ngân hàng: bao gồm tên, số tài khoản, v.v. Chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân khác và thu thập thông tin việc làm, thông tin của bên thứ ba, v.v. Tất nhiên khi sử dụng một số dịch vụ. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Thông tin được cung cấp tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để tham gia vào các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và bạn không cần cung cấp thông tin này trừ khi bạn chọn sử dụng dịch vụ Boba của chúng tôi.
Thông tin vị trí (chỉ dành cho các dịch vụ / tính năng đặc biệt): Các loại thông tin khác nhau liên quan đến vị trí của bạn. Ví dụ: mã quốc gia, mã thành phố, mã mạng di động, thông tin vĩ độ và kinh độ để đảm bảo rằng người dùng cung cấp vị trí trong dịch vụ của chúng tôi và đánh giá điểm tín dụng của bạn.
Thông tin liên quan đến thiết bị của bạn, chẳng hạn như: gaid, số IMSI, phiên bản Android, thông tin thiết bị điều dưỡng.
Khi sử dụng sản phẩm này, chúng tôi cũng cần bạn cấp các quyền thiết bị sau để bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.
- Quyền camera: Chúng tôi cũng cần sử dụng quyền camera của thiết bị để chụp ảnh ID của bạn để xác nhận danh tính của bạn.
- Sổ địa chỉ: Chúng tôi cần có được thông tin liên lạc để xem xét cho vay.
2. Boba bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?
(1) Boba sử dụng công nghệ mới nhất để bảo vệ thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản hiện hành để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật và được duy trì và quyền truy cập bị hạn chế để bảo vệ bạn khỏi mọi hình thức lừa đảo. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mã truy cập tài khoản và ID người dùng và mật khẩu của mình để đảm bảo rằng những người dùng khác không thể truy cập vào tài khoản của bạn.
(2) Về thông tin của bạn, Boba không đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền qua ứng dụng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được dữ liệu hoặc thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các tính năng và quy trình bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép.
(3) Boba tuân thủ đầy đủ và tuân thủ luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành của Việt Nam.
3. Boba quản lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
Thông tin chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ và quản lý cho các mục đích sau: Để kiểm tra so sánh giữa thông tin bạn cung cấp và thông tin thực tế, đảm bảo rằng không ai khác sử dụng thông tin đó. Sử dụng danh tính của bạn;
Xác định khả năng của bạn để có được một khoản vay theo các điều khoản hiện có;
Giải quyết các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng;
Xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác trong quá trình đăng ký khoản vay. Nếu khoản vay của bạn được chấp thuận, vui lòng đảm bảo quá trình giao dịch;
Khi bạn gọi điện hoặc truy cập ứng dụng di động của chúng tôi, vui lòng liên hệ với bạn để tìm hiểu tài khoản của bạn và cung cấp thông tin nhận dạng và cung cấp thông tin cập nhật khi dịch vụ thay đổi.
4. Yêu cầu về độ tuổi
Để có thể sử dụng dịch vụ Boba của chúng tôi, bạn phải ít nhất 22 tuổi. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi, việc sử dụng dịch vụ Boba sẽ bị cấm.
5. Ngoại lệ của kamo khi phân phối thông tin cá nhân của người dùng 
Boba sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho các nhà cung cấp dịch vụ, người vay và thành viên nhóm của chúng tôi để giúp chúng tôi thực hiện một số hoạt động kinh doanh. Bao gồm các dịch vụ, thanh toán và thủ tục phòng chống gian lận, Boba cũng sẽ chia sẻ thông tin về người dùng bên thứ ba với bất kỳ luật pháp và tòa án nào để ngăn chặn tổn thất tài chính và báo cáo hoạt động.
Hành vi bất hợp pháp hoặc điều tra vi phạm, trừ khi chúng tôi áp dụng các thay đổi chính sách và thông báo cho bạn về bất kỳ khoảng thời gian nào, Boba sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ dữ liệu thông tin cá nhân nào. Bất kỳ bên thứ ba được sử dụng cho bất kỳ mục đích.
6. Thay đổi chính sách bảo mật
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thông báo qua SMS hoặc email về các thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi để bạn có thể xem lại chính sách bảo mật mới.
Quyền riêng tư: Chúng tôi bảo vệ tất cả thông tin người dùng và sẽ không chia sẻ thông tin người dùng với bên thứ ba trừ khi được người dùng ủy quyền.
7. Liên lạc với bạn
Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email của bạn, để tương tác trực tiếp với bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn thông báo nếu phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ, chẳng hạn như nỗ lực đăng nhập vào Tài khoản của bạn từ một thiết bị thường để đăng ký, xem thông tin khoản vay.... Ngoài ra, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết về các thay đổi, cải tiến hoặc chương trình ưu đãi sắp tới đối với dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn liên hệ với Boba, chúng tôi sẽ lưu một bản ghi về yêu cầu của bạn để giúp giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể gặp phải. Trong trường hợp bạn muốn ngừng nhận thông tin từ Boba qua email hoặc điện thoại, vui lòng liên hệ hotline 028 7106 1088 từ 8:00 đến 18:00 mỗi ngày để được xử lý.
Trang Chủ